گچ های افزودنی دار

حالت نمایش:
 گچ پاششی
نمایش سریع

گچ پاششی

450,000تومان

گچ پاششی یک نوع گچ سبک افزودنی دار(پرلیت دار ، عایق حرارت و صوت) است که قابلیت استفاده برروی کلیه سطوح از قیبل آجر ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و غیره را دارد و به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیار کم اجرا می گردد...

 گچ پاششی
نمایش سریع

گچ پاششی

450,000تومان

گچ پاششی یک نوع گچ سبک افزودنی دار(پرلیت دار ، عایق حرارت و صوت) است که قابلیت استفاده برروی کلیه سطوح از قیبل آجر ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و غیره را دارد و به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیار کم اجرا می گردد...

 گچ پاششی
نمایش سریع

گچ پاششی

450,000تومان

گچ پاششی یک نوع گچ سبک افزودنی دار(پرلیت دار ، عایق حرارت و صوت) است که قابلیت استفاده برروی کلیه سطوح از قیبل آجر ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و غیره را دارد و به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیار کم اجرا می گردد...

 گچ پاششی
نمایش سریع

گچ پاششی

450,000تومان

گچ پاششی یک نوع گچ سبک افزودنی دار(پرلیت دار ، عایق حرارت و صوت) است که قابلیت استفاده برروی کلیه سطوح از قیبل آجر ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و غیره را دارد و به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیار کم اجرا می گردد...

 گچ پاششی
نمایش سریع

گچ پاششی

450,000تومان

گچ پاششی یک نوع گچ سبک افزودنی دار(پرلیت دار ، عایق حرارت و صوت) است که قابلیت استفاده برروی کلیه سطوح از قیبل آجر ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و غیره را دارد و به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیار کم اجرا می گردد...

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
بازگشت به بالا