گچ

حالت نمایش:
گچ طلایی 30 کیلویی
نمایش سریع

گچ طلایی 30 کیلویی

230,000تومان

 گچ ماده ای طبیعی است که حاوی کمتر از 1% مواد ارگانیک است و به همین دلیل برای محیط زیست و سلامت انسان هیچگونه ضرر و زیانی ندارد.  گچ به دلیل دارا بودن مقدار PH 5/5 برای پوست انسان بی ضرر است. گچ می تواند رطوبت فضای داخلی را به سرعت جذب نماید و زمانی که رطوبت هوا از بین رفت، آنرا به سرعت به محیط بازگرداند و بنابراین ..

گچ طلایی 30 کیلویی
نمایش سریع

گچ طلایی 30 کیلویی

230,000تومان

 گچ ماده ای طبیعی است که حاوی کمتر از 1% مواد ارگانیک است و به همین دلیل برای محیط زیست و سلامت انسان هیچگونه ضرر و زیانی ندارد.  گچ به دلیل دارا بودن مقدار PH 5/5 برای پوست انسان بی ضرر است. گچ می تواند رطوبت فضای داخلی را به سرعت جذب نماید و زمانی که رطوبت هوا از بین رفت، آنرا به سرعت به محیط بازگرداند و بنابراین ..

گچ طلایی 30 کیلویی
نمایش سریع

گچ طلایی 30 کیلویی

230,000تومان

 گچ ماده ای طبیعی است که حاوی کمتر از 1% مواد ارگانیک است و به همین دلیل برای محیط زیست و سلامت انسان هیچگونه ضرر و زیانی ندارد.  گچ به دلیل دارا بودن مقدار PH 5/5 برای پوست انسان بی ضرر است. گچ می تواند رطوبت فضای داخلی را به سرعت جذب نماید و زمانی که رطوبت هوا از بین رفت، آنرا به سرعت به محیط بازگرداند و بنابراین ..

گچ طلایی 30 کیلویی
نمایش سریع

گچ طلایی 30 کیلویی

230,000تومان

 گچ ماده ای طبیعی است که حاوی کمتر از 1% مواد ارگانیک است و به همین دلیل برای محیط زیست و سلامت انسان هیچگونه ضرر و زیانی ندارد.  گچ به دلیل دارا بودن مقدار PH 5/5 برای پوست انسان بی ضرر است. گچ می تواند رطوبت فضای داخلی را به سرعت جذب نماید و زمانی که رطوبت هوا از بین رفت، آنرا به سرعت به محیط بازگرداند و بنابراین ..

گچ طلایی 30 کیلویی
نمایش سریع

گچ طلایی 30 کیلویی

230,000تومان

 گچ ماده ای طبیعی است که حاوی کمتر از 1% مواد ارگانیک است و به همین دلیل برای محیط زیست و سلامت انسان هیچگونه ضرر و زیانی ندارد.  گچ به دلیل دارا بودن مقدار PH 5/5 برای پوست انسان بی ضرر است. گچ می تواند رطوبت فضای داخلی را به سرعت جذب نماید و زمانی که رطوبت هوا از بین رفت، آنرا به سرعت به محیط بازگرداند و بنابراین ..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
بازگشت به بالا